Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Яндекс.Метрика

  Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на facebookЗаходи бібліотекиБібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана ВКонтакті

Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – інформаційний і культурно-просвітницький структурний підрозділ університету.


 

bdnst

Задайте своє питання бібліотекарю

Актуальні події
                            

22 січня  -  День Соборності України

Книги до теми:

 

     Шляхи та механізм консолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 15─16 берез. 2012 p.) / голова ред. колегії Д. В. Табачник. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. - 294 с.

Шифр зберігання книги:  9(С2) Ш70

Матеріали конференції присвячені всебічному розгляду й обгово­ренню історичного досвіду боротьби українського народу за свою соборність. Актуальність зазначеного заходу визначається невідкладністю завдань сучасного державотворення в Україні щодо консолідації української нації, всіх громадян, збереження територіальної цілісності держави, зміцнення єдності її регіонів. Територіальне, політичне, ідейне та культурне об'єднання українців - актуальне завдання, яке потребує подальшого вирішення. З огляду на це важливе значення для його розв'язання має вивчення історичного досвіду боротьби нашого народу за свою соборність.
      Олесіюк Тиміш. Соборна Україна. Наукові розвідки і спомини. Упорядкування  та вступна стаття В. Сергійчука. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – 640 с.

Шифр зберігання книги:  902 О53

Збірник творчої спадщини члена Центральної Ради Ти-моша Олексіюка, який вперше видається в незалежній Україні, вміщує наукові розвідки, спомини, що друкували­ся раніше в діаспорі, та виїмок листування.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією націо­нально-визвольної боротьби українського народу в 1917 - 1921 роках, проблемами розселення українців у світі.

     Сергієнко П.П. Соборність України: поняття, ідея і реальність. – К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. – 80 с.

Шифр зберігання книги:  9(С2) С32

Розкривається зміст поняття «соборність» Досліджується становлення ідеї соборності на різних етапах історії людства. Аналізуються умови, за яких нині можлива розбудова собор­ної України.  Розрахована на широке коло читачів.

    
                   

"Відомі економісти. Календар пам'ятних дат" за Січень 2017 року


Бібліотека КНЕУ імені Вадима Гетьмана приєднується до руху академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства.

Академічна доброчесність – це запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату у науковій діяльності, це – підтримка академічних стандартів, чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві.