Бібліотека

Яндекс.Метрика

Результати діяльності

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
за 2015 рік
 
Пор. № Назва показника Значення
I. Бібліотека ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 1906 рік  
1.1 директор бібліотеки Куриленко Тетяна Володимирівна  
1.2 e-mail бібліотеки library@kneu.edu.ua  
1.3 ректор Павленко Анатолій Федорович  
1.4 e-mail ректора rector@kneu.kiev.ua  
II. Група по оплаті праці 1
III. Бібліотечні фонди  
3 Всього примірників 1238639
3.1 За видами:  
3.1.1 Книг 1114972
3.1.2 Періодичних видань 103332
3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 102494
3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів  838
3.1.3 Електронних видань 3378
3.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 2477
3.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів 901
3.1.4 Рідкісних та цінних документів 2673
3.1.5 Неопублікованих документів 16957
3.2 За мовами  
3.2.1 Державною мовою 880431
3.2.2 Російською мовою 320451
3.2.3 Іноземними мовами 37757
3.3 За цільовим призначенням  
3.3.1 Наукових видань 349203
3.3.2 Навчальних видань 749375
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 590
3.3.3 Літературно-художніх видань 28187
IV. Надійшло документів  
4 Всього примірників 5878
4 Всього назв 2075
4.1 За видами:  
4.1.1 Книг - примірників 3353
4.1.2 Книг - назв 1052
4.1.3 Періодичних видань 842
4.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 826
4.1.3.2 у т.ч. газет - річних коплектів 16
4.1.4 Електронних видань - примірників/назв 660/660
4.1.4.1 у т.ч. документів на змінних носіях - примірників/назв 0
4.1.4.2 у т.ч. мережних локальних документів 660
4.1.5 Неопублікованих документів - примірників 1023
4.2 За мовами:  
4.2.1 Державною мовою - примірників 4923
4.2.2 Російською мовою - примірників 709
4.2.2.1 Іноземними мовами - примірників 246
4.3 За цільовим призначенням:  
4.3.1 Наукових видань - примірників 2123
4.3.2 Навчальних видань - примірників 2443
4.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 375
4.3.3 Літературно-художніх видань - примірників 249
V. Обмінний фонд  
5 Всього примірників 909
5.1 у т.ч.: надійшло примірників 110
5.2 у т.ч.: передано примірників 184
VI. Вибуло примірників, всього 18553
VII. Користувачі  
7.1 Всього читачів за єдиним обліком 19069
7.1.1 Студентів 17368
7.2 К-сть віддалених користувачів 57302
7.3 Обслуговано всіма структурними підрозділами 46806
VIII. Кількість відвідувань  
8 Всього: 363947
8.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту бібліотеки 134040
8.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 1010
IX. Видано документів  
9 Всього примірників 1298917
9.1 За видами  
9.1.1 Книг 804604
9.1.2 Періодичних видань 195827
9.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 194504
9.1.2.2 у т.ч. газет 1323
9.1.3 Електронних видань 296685
9.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 188
9.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів  
9.1.4 Рідкісних та цінних документів 1331
9.1.5 Неопублікованих документів 470
9.2 За мовами  
9.2.1 Державною мовою 841681
9.2.2 Російською мовою 93494
9.2.2.1 Іноземними мовами 65342
9.3 За цільовим призначенням  
9.3.1 Наукових видань 207721
9.3.2 Навчальних видань 723553
9.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 33568
9.4 Літературно-художніх видань 5513
XI. Культурно-просвітницька робота  
11.1 Тематичні виставки, відкриті перегляди:  
11.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 133
11.1.2 Представлено документів 2673
11.2 у т.ч. Віртуальні виставки:  
11.2.1 Загальна кількість віртуальних виставок 77
11.2.2 Представлено документів 195
11.3 Бібліографічні огляди:  
11.3.1 Тем 3
11.3.2 Прочитано 3
11.4 Кількість масових заходів 51
XII. Довідково-інформаційне обслуговування  
12.2 Виконано довідок, всього 2638
12.2.1 у т.ч. тематичних 687
12.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 744
12.3 Виконано в автоматизованому режимі 1793
12.3.1 у т.ч. "віртуальною довідковою службою" 98
12.4 К-сть днів інформації, кафедр, дипломника, фахівців тощо 11
12.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 12
12.6 Кількість виданих бібліографічних покажчиків 2
12.6.1 у т.ч.: в електронній формі 2
XIII. Електронні ресурси  
13.1 Бази даних 21
13.1.2 К-сть БД в режимі тестового доступу 8
13.1.3 К-сть власних БД 13
13.2 Обсяг власних БД (тис. записів) 535896
13.2.1 з них: записів у Електронному каталозі (тис. записів) 496796
13.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 14127
13.2.3 К-сть звернень до ЕК 1091749
13.3 К-сть оцифрованих документів за рік 71
13.3.1 у т.ч. сторінок 8934
13.4 Інституційний репозитарій  
13.4.1 Назва репозитарію Електронний архів (інституційний репозитарій) ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
13.4.2 URL репозитарію http://ir.kneu.edu.ua/
13.4.3 К-сть представлених документів (записів) 11577
13.4.4 К-сть звернень 45075
13.5.1 Адреса веб-сайту http://lib.kneu.edu.ua/
XVI. Матеріально-технічна база (МТБ)  
16.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (м2) 6454,4 м 2
16.1.2 у т.ч.: площа для зберігання фондів (м2) 2415,0 м 2
16.1.3 у т.ч.: площа для обслуговування користувачів (м2) 1578,0 м 2
16.2 Кількість абонементів 7
16.3 Кількість читальних залів 14
16.4 Місць для читачів в читальних залах 633
XVII. Технічна характеристика приміщень  
17.1 Потребує капітального ремонту (м2) -
17.2 Перебуває в аварійному стані (м2) -
XVIII. Кількість технічних засобів  
18.1 кількість комп'ютерів 127
18.1.1 у т.ч. к-сть серверів 2
18.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 125
18.3 К-сть комп'ютерів з доступом до Інтернету 127
18.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 38
18.4.1 у т.ч.: сканерів 3
18.4.2           принтерів 32
18.4.3           копірів 2
18.4.4           БФП (багатофункціональні пристрої) 1
18.5 Кількість телефонних номерів 34
18.6 Кількість факсів 1
18.7 Використання технологій WI-FI так / ні так

 

 

Остання редакція: 15.11.16